ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ :

Για τον σκοπό αυτό, η κοινοπραξία θα συν-σχεδιάσει, θα αναπτύξει, θα δοκιμάσει και θα ενσωματώσει τους ακόλουθους καινοτόμους και Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (AEΠ) που είναι ελεύθερα προσβάσιμοι.
  • Πίνακας ικανοτήτων
    Ένα δομημένο σύνολο ικανοτήτων με βάση τα πρότυπα και τις μεθόδους της ΕΕ για την Ανεστραμμένη Μάθηση για οικογένειες μεταναστών μέσω της Οικογενειακής Μάθησης.
  • Διαδικτυακή Πανεπιστημιούπολη
    Ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο βασισμένο στις ΤΠΕ για Διαπολιτισμικούς Διαμεσολαβητές.
  • Σετ Πρακτικών Δραστηριοτήτων
    Ένα πρακτικό εργαλείο με μια σειρά περιεκτικών μεθόδων, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που πρέπει να εφαρμόζουν οι Διαπολιτισμικοί Διαμεσολαβητές στην καθημερινή πρακτική τους υποστήριξη μεταναστών μαθητών και γονέων.
Flippmi