flippmi

Göçmen ailelerin Flipped Learning'e katılımının desteklenmesi

Anasayfa :

Ters Yüz Edilmiş Sınıf Pedagojik Modeli, belirli öğrenme süreçlerini sınıf dışına taşıyarak sınıfta geçirilen zamanını diğer bilgi edinme ve uygulama süreçlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek için kullanır.

Çocukların öğreniminde ebeveyn katılımı, öğrenci başarısını, bağlılığını ve motivasyonunu güçlü bir şekilde etkiler. Bununla birlikte, göçmen aileler söz konusu olduğunda, çocuklarının eğitimine dahil olmak için dil engelleri, ev sahibi ülkedeki okulların işleyişi hakkında yetersiz anlayış ve çocuklarının eğitimine yatırım yapmak için zaman veya para eksikliği gibi birçok engelle karşılaşabildiklerinden, ebeveyn katılımı azalmaktadır

Aile Eğitimi, bir ailenin birden fazla neslini içeren herhangi bir öğrenme anlamına gelmektedir. Göçmen ebeveynleri çocuklarının eğitimine dahil etmekteki zorlukların üstesinden gelmek için yeterince araştırılmamış bir yaklaşımdır

FLIPPMI Projesi ortakları, özel metodolojik destek ve yenilikçi araçlar sağlandığı takdirde kültürlerarası arabulucuların göçmen öğrenciler, aileleri ve daha geniş okul topluluğu arasında olumlu ilişkiler kurulmasında önemli bir rol oynayabileceğine yürekten inanmaktadır

HEDEFLER :

  • Okullarda çalışan öğretmenler, eğitimciler ve diğer profesyoneller, göçmen aileleri destekleyen kuruluşlar ve pedagojik yenilik konusunda uzman kuruluşlar arasında bir işbirliği ortaklığı ve açık bir uygulama topluluğu oluşturmak
  • Aile Eğitimi yoluyla göçmen aileler için Ters Yüz Öğrenme üzerine yeni bir Yeterlilikler Matrisi tanımlamak
  • Sanal eğitim sunumunu ve yönetimini desteklemek için BİT tabanlı bir pedagojik araç tasarlamak ve uygulamak: FLIPPMI Çevrim İçi Kampüsü
  • Aile Eğitimi yoluyla göçmen aileler için Ters Yüz Öğrenme üzerine bir Uygulamalı Faaliyetler Seti oluşturmak

YARARLANICILAR :

FLIPPMI projesi, göçmen ailelerin, Aile Eğitimi yöntemleriyle Ters Yüz Öğrenime katılımını güçlendirmeyi ve kültürlerarası arabulucuları bu süreci desteklemek için gerekli yetkinlikler ve kaynaklarla donatmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle hedef kitlemiz :

  • Proje ürünlerinin birincil kullanıcıları olarak Kültürlerarası Arabulucular
  • Nihai yararlanıcılar olarak göçmen öğrenciler ve ebeveynler
Flippmi