Proje Ürünleri :

Bu amaçla, ortaklık aşağıdaki yenilikçi ve Açık Eğitim Kaynaklarını (AEK) birlikte tasarlayacak, geliştirecek, test edecek ve serbestçe erişilebilir hale getirecektir.
 • Yeterlilikler Matrisi
  Göçmen aileler için Aile Eğitimi yoluyla Ters Yüz Öğrenme konusunda AB standartlarına ve yöntemlerine dayalı yapılandırılmış bir yetkinlik seti
 • Çevrim içi Kampüs
  Kültürlerarası Arabulucular için BİT tabanlı yeni bir eğitim aracı.
 • Uygulamalı Faaliyetler Seti
  Kültürlerarası Arabulucuların göçmen öğrencileri ve velileri desteklerken günlük uygulamalarında kullanabilecekleri bir dizi kapsamlı yöntem, alıştırma ve etkinlik içeren pratik bir araç.
  (link to PDF)
Flippmi